14 listopada 2019

Agata Karpina- psycholog, doradca zawodowy

Wykształcenie magisterskie zdobyła na kierunku psychologia Uniwersytetu im. Adama Mickiewiczaw Poznaniu. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe z psychologicznego doradztwa zawodowego i personalnego. Doświadczenie i umiejętności zawodowe doskonaliła na licznych kursachi szkoleniach. Obecnie jest uczestnikiem rocznego szkolenia z terapii poznawczo - behawioralnej dzieci i młodzieży i planuje dalszy rozwój zawodowy.

 

Dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w zespole poradni psychologiczno - pedagogicznych oraz nieco krótsze- w szkole podstawowej. W pracy na co dzień spotyka się z szerokim wachlarzem trudności, których dziecii młodzież doświadcza w nauce, w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi. Zajmuje się diagnozą a także wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji emocjonalno - społecznych, pokonywania lęków, radzenia sobie ze stresem, właściwego rozpoznawania i wyrażania emocji i potrzeb. Wspomagadzieci i młodzież w rozpoznawaniu swoich mocnych i słabszych stron i w wyborze efektywnych metoduczenia się. Wspiera w określeniu zainteresowań i skłonności zawodowych oraz w wyborze szkoły ponadpodstawowej. Pracuje z dziećmi ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 

Szanuje indywidualność i tożsamość każdego klienta.

 

Łukasz Dubielski Psycholog

COPYRIGHT © 2021  Polityka Prywatności