Agnieszka Banaszak

pedagożka, terapeutka, psychoedukatorka, doradczyni zawodowa

Agnieszka Banaszak

 • pedagożka
 • terapeutka pedagogiczna
 • psychoedukatorka
 • doradczyni zawodowa

Pracuję:

 • tylko w gabinecie

Z kim pracuję:

 • dzieci szkolne (7-12 lat)
 • nastolatkowie (13-18 lat)
 • młodzi dorośli (19-30 lat)
 • rodzice/opiekunowie

Prowadzę:

 • terapia indywidualna
 • terapia rodzin

Dni i godziny przyjęć

Pon.
Wt.
Śr. 16.00-21:00
Czw. 16.00-21.00
Pt.
Sob.
Umów wizytę

Stwarzam przyjazną przestrzeń, w której wspieram dzieci, młodzież i ich rodziny. Potrafię słuchać i wiem jak ważna jest przy tym atmosfera, poczucie bycia zrozumianym i bezpiecznym. Z otwartością i entuzjazmem towarzyszę drugiej osobie w byciu tu i teraz, dotrzymuję kroku przy zmianie i rozwoju. 

Jestem praktykiem i ambasadorem metod Kids Skills “Dam Radę!” i “Jestem z Ciebie dumy!”, które stworzył fiński psychiatra dr Ben Furman. W pracy koncentruję się nie na problemie samym w sobie, a raczej na wspieraniu dziecka, nastolatka i całych rodzin we wzmacnianiu umiejętności, które umożliwiają radzenia sobie w trudnej sytuacji przez rozwój własnych zasobów.

 Korzystam z podejścia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Skupiam się na mocnych stronach drugiej osoby, sprawdzaniu i szukaniu tego co działa. Korzystam także z narzędzi wywodzących się z Dialogu motywującego, Porozumienia bez przemocy (NVC) i arteterapii. Chętnie sięgam po karty metaforyczne. 

Naturalnie dzielę się pozytywnym nastawieniem do życia i uśmiechem. Szybko się angażuję i jeżeli coś mnie interesuje i na czymś mi zależy wkładam w to całe serce, aby osiągnąć zamierzony cel.

Obszary pracy

 • psychoedukacja
 • wsparcie emocjonalne
 • towarzyszenie w procesie zmiany i rozwoju
 • trudności relacyjne, w komunikowaniu się z rówieśnikami, w rodzinie, z innymi dorosłymi
 • zaburzenia/ trudności rozwojowe (ADHD, spektrum autyzmu)
 • dysleksja, dysgrafia, dysortografia 
 • poradnictwo w zakresie efektywnego uczenia się
 • strategie efektywnej nauki
 • trening koncentracji i uwagi
 • świadomość procesów motywacyjnych 
 • strategie radzenia sobie ze stresem 
 • różnorodne wyzwania szkolne oraz edukacji domowej
 • kreowanie własnego planu karierowego
 • terapia ręki przy trudnościach z pisaniem

Doświadczenie

 • pracuje w szkole podstawowej jako pedagog szkolny, gdzie zajmuje się wsparciem  uczniów, rodziców i nauczycieli oraz wdraża innowacje pedagogiczne i szkoli kadrę nauczycielską;
 • corocznie pracuje jako kierownik oraz wychowawca na obozach socjoterapeutycznych i koloniach letnich;
 • posiada wieloletnie doświadczenie pracy w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych i wsparcia dziennego oraz jako streetworker, pracując z dziećmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym; 
 • współpracuje z Polskim Towarzystwem Dysleksji,  jest członkinią Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach;
 • jest ambasadorką oraz trenerką metody Kids Skills;
 • jako doradca zawodowy pracowała z uczniami szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz średnich w szkołach, a także organizowała projekty przygotowujące młodzież i młodych dorosłych do wejścia na rynek pracy, współpracując z uczelniami wyższymi jak UAM, Politechnika Poznańska oraz z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu; 
 • prowadzi warsztaty dla nauczycieli, rodziców i uczniów z zakresu:
  • pedagogiki skoncentrowanej na rozwiązaniach,
  • wsparcia uczniów z trudnościami edukacyjnymi i w zachowaniu,
  • treningu efektywnej nauki,
  • metody Kids Skills.

Wykształcenie

 • ukończyła studia licencjackie na kierunku Doradztwo zawodowe i personalne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • ukończyła studia magisterskie na kierunku Poradnictwo i pomoc psychologiczna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • ukończyła studia podyplomowe z terapii pedagogicznej i rewalidacji indywidualnej w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy;
 • studiuje socjoterapię i promocję zdrowia na im. Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • studiuje na studiach podyplomowych Trener zdolności poznawczych (pamięć, uwaga, twórczość) na Uniwersytecie SWPS w Katowicach;
 • ukończyła kurs I i II stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Pracowni Psychologicznej Magdaleny Szutarskej w Poznaniu;
 • ukończyła kurs metody Kids Skills w Pracowni Psychologicznej Magdaleny Szutarskej w Poznaniu;
 • jest certyfikowanym trenerem metody Kids Skills, certyfikat uzyskała w Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi;
 • ukończyła kurs terapii ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia – diagnoza, terapia, masaż w NODN ProCentrum Katarzyna Gromelska w Poznaniu;
 • uczestniczyła w szkoleniu dla kadry edukacji włączającej, kierowanym do pracowników pedagogicznych szkół i przedszkoli w Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich.

Informacje