Skip to main content

Pedagog

Istotą podejmowanych działań pedagogicznych jest tworzenia środowiska na rzecz dobra dziecka oraz stwarzanie możliwości do wyrównywania szans edukacyjnych i wzmacnianie jego umiejętności.

Trudności szkolne w szczególności kojarzą się z problemami w czytaniu, pisaniu, liczeniu, lecz często towarzyszą im trudności z emocjami, w relacjach społecznych z rówieśnikami i dorosłymi, w obszarach wychowawczych oraz mogą pojawiać się zaburzenia aktywności.

Pedagodzy w Centrum Umysłu w swoich działaniach skupiają się na pracy ze sferą poznawczą, emocjonalną i motywacyjną dziecka, wspierając jego działania w kierunku rozwoju.

Wsparcie pedagogiczne polega również na edukowaniu rodziców i konsultacjach, warsztatach, podczas których mogą wzbogacić swoją wiedzę i wzmocnić umiejętności rodzicielskie.

Sprawdź specjalistów

Wokół jakich wyzwań i trudności możemy wspólnie działać?

 • tzw. uczeń zdolny – w jaki sposób wspierać w dalszym rozwoju?
 • dzieci z grupy ryzyka dysleksji
 • dysleksja, dysgrafia, dysortografia – trudności w nauce czytania i pisania (również poprawności)
 • dyskalkulia – trudności z nauką matematyki
 • niska samoocena
 • stres szkolny
 • nieśmiałość
 • trudności z nawiązywaniem relacji rówieśniczych
 • trudności z koncentracją
 • spadek motywacji
 • organizowanie samodzielnej nauki

Jakie usługi świadczymy w ramach usług pedagogicznych?

 • konsultacje
 • terapia pedagogiczna – rozmowa wspierająca
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • zajęcia rewalidacyjne
 • trening ortografii
 • trening kontroli/ regulacji emocji
 • trening strategii uczenia się
 • trening kompetencji społecznych

Wybierz specjalistę

Agnieszka Banaszak

psychoedukatorka, pedagożka,
terapeutka, doradczyni zawodowa

Dowiedz się więcej

Martyna Kowalewska

psycholożka, terapeutka,
pedagożka

Dowiedz się więcej

Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz do nas.

KONTAKT