Aleksander Smyrek

psycholog, terapeuta

Aleksander Smyrek

 • psycholog
 • terapeuta

Pracuję:

 • tylko w gabinecie

Z kim pracuję:

 • nastolatkowie (15-18 lat)
 • młodzi dorośli (19-25 lat)
 • dorośli

Prowadzę:

 • terapia indywidualna

Dni i godziny przyjęć

Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt. 15.00-21.00
Sob.
Umów wizytę

Udzielam profesjonalnej pomocy psychologicznej osobom z trudnościami relacyjnymi i emocjonalnymi, w kryzysach psychicznych oraz w trudnych sytuacjach życiowych. Oferuję indywidualne podejście do każdej osoby, które skupia się na zrozumieniu i rozwiązaniu trudności życiowych. Wspólnie eksplorujemy uczucia, myśli i zachowania, pracując nad budowaniem zdrowych strategii radzenia sobie.

Obszary pracy

 • nadmierny stres i radzenie sobie z nim
 • nadmierne przeżywanie emocji i radzenie sobie z nimi
 • zaburzenia nastroju (np. obniżony nastrój, depresja)
 • zaburzenia odżywiania oraz niezdrowe relacje z jedzeniem
 • sytuacje kryzysowe
 • obniżone poczucie własnej wartości 
 • nawiązywanie i podtrzymywanie relacji międzyludzkich, relacji rodzinnych, przyjaźni
 • problemy w relacjach
 • rozwód, rozstanie
 • wypalenie zawodowe
 • utrata pracy, mobbing
 • wyznaczanie i realizacja zmian życiowych
 • interwencja kryzysowa (zagrożenia suicydalne, traumy, przeciwdziałanie PTSD, kryzys, utrata, żałoba)

Doświadczenie

 • odbył staż wolontaryjny na Oddziale Pielęgnacyjno-Opiekuńczym Psychiatrycznym w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Śremie, gdzie zajmował się udzielaniem indywidualnej i grupowej pomocy psychologicznej, w ramach której pracował z osobami mającymi trudności emocjonalne, interpersonalne, z zakresu zdrowia psychicznego oraz udzielał pomocy w sytuacjach kryzysowych;
 • pracował jako psycholog w Telefonie Zaufania przy Miejskim Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu. W tej pracy stykałem się z wieloma różnymi sytuacjami kryzysowymi, gdzie przeprowadzał liczne interwencje kryzysowe o zróżnicowanej tematyce;
 • od 2023 roku jest psychologiem szkolnym w Zespole Szkół Mechanicznych w Poznaniu, gdzie pomaga uczniom liceum, technikum i szkoły branżowej oraz udziela pomocy nauczycielom i pracownikom szkoły;
 • pracuje jako psycholog transportu i psycholog medycyny pracy w Pracowni Psychologicznej przy Poradni Medycyny Pracy ARTES.

Wykształcenie

 • ukończył studia na kierunku Psychologia o specjalności psychologia kliniczna  na Wydziale Psychologii i Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Poznaniu;
 • ukończył kurs podstawowy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (CTSR) w Warszawie oraz kurs zaawansowany Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Pracowni Psychologicznej Magdaleny Szutarskiej w Poznaniu;
 • jest aktywnym członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach; 
 • ukończył Studium Interwencji Kryzysowej organizowanym przez Grupę Interwencji Psychologicznej i Szkoleń ARCAN, na które składały się następujące moduły:
  • psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej,
  • interwencja wobec osób zagrożonych samobójstwem,
  • interwencja w sytuacjach kataklizmów i katastrof,
  • pomaganie osobom przeżywającym kryzys utraty i żałoby;
 • ukończył studia podyplomowe z Psychologii Transportu na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu;
 • swoją pracę regularnie poddaję superwizji.

Informacje