Karina Kaczmarek

psycholożka, psychoterapeutka

Karina Kaczmarek

 • psycholożka
 • psychoterapeutka
 • seksuolożka w trakcie szkolenia

Pracuję:

 • w gabinecie
 • online

Z kim pracuję:

 • dzieci przedszkolne (4-6 lat)
 • dzieci szkolne (7-12 lat)
 • nastolatkowie (13-18 lat)
 • młodzi dorośli (19-25 lat)
 • dorośli
 • seniorzy

Prowadzę:

 • terapia indywidualna
 • terapia rodzin

Dni i godziny przyjęć

Pon. 15.00-21.00
Wt. 11.00-20.00
Śr. 10.00-17.00
Czw. 10.00-20.00
Pt.
Sob.
Umów wizytę

Moja praktyka terapeutyczna skupia się na wspieraniu osób z różnych grup wiekowych. Swoją pracę dzielę na 3 segmenty: pracę z dziećmi, pracę nastolatkami oraz pracę z dorosłymi dopasowując metody współpracy do wieku oraz indywidualnych potrzeb i celów.   

Wspieram w radzeniu sobie z życiowymi wyzwaniami wynikającymi z etapu w życiu, na którym się znajdujesz, towarzyszę w odnalezieniu sensu, harmonii i równowagi. Jestem psychoterapeutą z pasją do pracy z kobietami. Mam głębokie zrozumienie wyzwań, z jakimi kobiety mogą się zmagać w swojej codzienności. 

Koncentruje się również na wspieraniu osób starszych w utrzymaniu zdrowego funkcjonowania psychicznego i emocjonalnego w późniejszych latach życia.

Specjalizuję się w pracy z młodzieżą oferując wsparcie w wielu aspektach m.in. w radzeniu sobie  ze zmianami nastroju, presją szkoły czy trudnościami wynikającymi ze środowiska rodzinnego.   Pracę z dziećmi opieram na terapii przez zabawę i kreatywnej ekspresji, a  przede wszystkim na współpracy z rodzicami w kontekście funkcjonowania ich dzieci.

W moim gabinecie tworzę bezpieczną przestrzeń, pełną akceptacji i szacunku atmosferę, w której można otwarcie dzielić się myślami i emocjami. Koncentruję się na rozpoznaniu, zrozumieniu i towarzyszeniu w trudności. W pracy kieruję się Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa.

Obszary pracy

 • trudności  w komunikacji
 • trudności w relacjach/związkach
 • myśli rezygnacyjne
 • zmiany życiowe
 • niskie poczucie własnej wartości 
 • zespół stresu pourazowego
 • depresja/depresja dziecięca
 • kryzys emocjonalny/życiowy
 • lęki
 • stres/ stres zawodowy
 • trauma
 • tożsamość płciowa
 • trudności z zakresu seksualności 
 • zaburzenia nastroju
 • fobia społeczna
 • demencja starcza

Doświadczenie

 • przez lata  pracowała w Zespole Szkół Specjalnych jako psycholog, gdzie udzielała wsparcia psychologicznego dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz współpracowała z wychowawcami, placówkami i rodzicami w zakresie pomocy dzieciom i rodzinie;
 • pracowała jako psycholog w Wielkopolskim Stowarzyszeniu Alzheimerowskim w Poznaniu, gdzie prowadziła zajęcia poznawcze dla seniorów, rozmowy indywidualne z podopiecznymi ośrodka, stosowała narzędzia narzędzia psychologiczne dostosowane do rodzaju  dysfunkcji i problemu pacjenta;
 • pracowała w fundacji ARS wspierającej rozwój dzieci i młodzieży oraz w działającej w jej ramach świetlicy socjoterapeutycznej, gdzie pełniąc rolę wychowawcy  prowadziła zajęcia socjoterapeutyczne, organizowała spotkania dzieci z innymi specjalistami oraz zapewniała opiekę  psychologiczną dla dzieci i rodzin;    
 • prowadziła cykl autorskich warsztatów o tematyce psychoedukacyjnej, głównie z zakresu cyberprzemocy i innych zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu w szkołach podstawowych; 
 • uczestniczyła w projekcie Uniwersytetu SWPS  z zakresu psychologii sądowej – brała udział w panelu szkoleniowo-praktycznym, podczas którego odbywała staż w Zakładzie Karnym w Koziegłowach, w ramach którego poznawała strukturę funkcjonowania zakładu karnego, prowadziła rozmowy z więźniami, sporządzała opinie psychologiczne z ujęciem diagnozy więźniów;
 • była psychologiem wolontariuszem w świetlicy socjoterapuetycznej “Barwa” w Poznaniu, gdzie prowadziła zajęcia TUS z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych w wieku od 9-12 lat, uczestniczyła w rozwiązywaniu konfliktów grupowych oraz prowadziła warsztaty socjoterapeutyczne;
 • jest członkinią nadzwyczajną Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

Wykształcenie

 • ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku Psychologia na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu;
 • ukończyła studia podyplomowe z Psychologii dziecka. Profilaktyka trudności wychowawczych na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu; 
 • jest w trakcie szkolenia w nurcie psychoterapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej (WTTS); 
 • rozpoczęła studia podyplomowe  Seksuologia Kliniczna w WSKZ we Wrocławiu;
 • ukończyła studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów;
 • ukończyła kurs Terapia schematów i małżeńska w Placówce Kształcenia Psychodnia;
 • ukończyła kurs Praca z rodziną dotkniętą chorobą onkologiczną z projektu „Wielkopolska Onkologia Dziecięca” fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi W Poznaniu;
 • ukończyła kurs Praca z dzieckiem trudnym i agresywnym z elementami muzykoterapii, bajkoterapii i geloterapii;
 • brała udział w warsztatach o tematyce pracy z dzieckiem i rodziną w sytuacji rozwodu.

Informacje

Pierwsza wizyta dziecka

Na pierwszą wizytę z dziećmi poniżej 7 roku życia  zapraszam tylko rodzica/opiekuna prawnego. 

Na wizytę dzieci powyżej 7 roku życia zapraszam dzieci  z rodzicem/opiekunem prawnym – spotkanie będzie podzielone na dwie części, część rozmowy z rodzicem/opiekunem oraz część z dzieckiem. 

Spotkania z dziećmi przedszkolnymi opierają się na stałej współpracy z rodzicami. Niejednokrotnie po wstępnych konsultacjach, okazuje się, że to właśnie z rodzicami kontynuowane będą spotkania, podczas których wypracowywane są możliwości rozwiązania trudności, z jakimi się zgłosili.

Konsultacje anglojęzyczne

W przypadku rodzin, gdzie jeden z rodziców jest anglojęzyczny istnieje możliwość konsultacji w języku angielskim.