Małgorzata Węgrzyn

psycholożka, terapeutka, coach, mediatorka, trenerka

Małgorzata Węgrzyn

 • psycholożka
 • terapeutka
 • coach
 • mediatorka
 • trenerka

Pracuję:

 • w gabinecie
 • online

Z kim pracuję:

 • nastolatkowie (13-18 lat)
 • młodzi dorośli (19-25 lat)
 • dorośli

Prowadzę:

 • terapia indywidualna
 • terapia rodzin
 • terapia par

Dni i godziny przyjęć

Pon. 15.00-21.00
Wt.
Śr.
Czw.
Pt. 10.00-14.00
Sob.
Umów wizytę

Od lat zajmuję się pomaganiem i towarzyszeniem w trudnościach. Moje motto to „nigdy nie jest za późno na zmiany”.

Moją rolą, niezależnie od formy pracy, jest towarzyszenie w procesie, wsparcie, wzmacnianie potencjału i poszukiwanie zasobów, by stworzyć przestrzeń do tego, co ważne, satysfakcjonujące i dające pełnię.

Wyznaję zasadę, że w gabinecie wszystko można i nic nie trzeba. Oddaję też odpowiedzialność osobom, które do mnie przychodzą, bo to one są ekspertami od samych siebie, a ja nie mam ani monopolu na cudze życie, ani też nie wypisuję recepty na szczęście.

To, co mogę dać to uważność, otwartość, szczerość, nawet wtedy, gdy może być niewygodna, stworzenie bezpiecznej atmosfery i przestrzeni do poszukiwań siebie. Wiem, że każdy idzie w swoim tempie. Nie ma jednego sposobu w dochodzeniu do celu, ważne żeby działania i zmiany były w zgodzie ze sobą.

Obszary pracy

 • kryzysy: emocjonalne, zawodowe, życiowe, w związkach
 • trauma, żałoba, strata prokreacyjna: aborcja, poronienia
 • poczucie pustki i osamotnienia
 • depresja
 • praca z lękem, niepewnościami
 • trudności w relacjach międzyludzkich
 • niskie poczucie własnej wartości, zwiększenie sprawczość w podejmowaniu decyzji
 • zwiększenie świadomości siebie, swoich zasobów, potencjału, możliwości 
 • praca ze stresem, napięciem, bólem i cierpieniem
 • zaburzenia nastroju, zachowania okresu dojrzewania
 • przemoc domowa
 • praca z DDA, DDD

Doświadczenie

 • pracowała w ośrodkach dla osób uzależnionych i współuzależnionych m.in. Monarze i prywatnych ośrodkach leczenia uzależnień;
 • od wielu lat pracuje jako psycholog w placówkach oświatowych;
 • pracowała jako wykładowca w szkołach wyższych i policealnych, wykładając dziedzin dotyczących nauk społecznych;
 • pracowała z osobami doświadczającymi przemocy, zagubionymi, wykluczonymi, w placówkach pomocowych i interwencyjnych, takich jak MOPR oraz organizacjach pozarządowych czy w projektach społecznych;
 • od kilku lat prowadzi prywatna praktykę w Poznaniu.

Wykształcenie

 • ukończyła studia magisterskie na kierunku Psychologia kliniczna  na Uniwersytecie SWPS w Warszawie;
 • ukończyła studia  na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji  o specjalności; prawno-kryminologicznej na Uniwersytecie Warszawskim;
 • ukończyła studia podyplomowe Coaching z elementami psychologii na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu;
 • ukończyła Studium Analizy Transakcyjnej w Centrum Analizy Transakcyjnej;
 • jest edukatorką profilaktyki uzależnień I stopnia, ukończyła Studium Profilaktyki Uzależnień w Warszawie;
 • ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii;
 • ukończyła Szkołę Mediacji i warsztaty dla mediatorów nt. konstruowania ugód uzyskując tytuł mediatora sądowego;
 • obecnie jest w trakcie certyfikacji terapeutycznej NEST (New Experience for Survivors of Trauma – Nowe Doświadczenie dla Osób Dotkniętych Traumą)
 • poddaje się regularnym superwizjom.

Informacje

Pierwsza wizyta dziecka

Na pierwsza wizytę zapraszam w miarę możliwości obydwu rodziców i nastolatka.