Katarzyna Kościelniak

psycholożka, socjoterapeutka, psychoterapeutka

Katarzyna Kościelniak

 • psycholożka
 • socjoterapeutka
 • psychoterapeutka
 • nauczyciel Montessori
 • trenerka umiejętności społecznych (TUS)
 • trenerka kontroli złości (TKZ)

Pracuję:

 • tylko w gabinecie

Z kim pracuję:

 • dzieci przedszkolne (4-6 lat)
 • dzieci szkolne (7-12 lat)
 • nastolatkowie (13-18 lat)
 • młodzi dorośli (19-25 lat)
 • dorośli

Prowadzę:

 • terapia indywidualna

Dni i godziny przyjęć

Pon. 14.00-21.00
Wt. 17.00-21.00
Śr. 14.00-21.00
Czw. 10.00-15.00
Pt. 14.00-21.00
Sob.
Umów wizytę - Dąbrowskiego

Mam bogate doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, w tym jako nauczyciel w żłobkach, przedszkolach oraz szkołach, a także jako nauczyciel montessori. Aktualnie pracuję jako psycholog w przedszkolu, gdzie ściśle współpracuję z rodzicami i nauczycielami, aby zapewnić kompleksową pomoc dzieciom i ich rodzinom.

Jestem zaangażowana w swoją pracę i dążę do zapewnienia komfortowej oraz wspierającej atmosfery. Moja otwartość, indywidualne podejście oraz wyjątkowa empatia stanowią solidną podstawę dla skutecznej pomocy psychoterapeutycznej. Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Obszary pracy

 • wsparcie emocjonalne
 • zaburzenia osobowości 
 • zaburzenia psychosomatyczne  
 • zaburzenia odżywiania
 • zachowania autoagresywne i agresywne 
 • zaburzenia nastroju
 • psychoedukacja oraz wsparcie dzieci i młodzieży, wsparcie rodziców i opiekunów
 • zaburzenia lękowe
 • trudności wychowawcze
 • trudności adaptacyjne
 • trudności z obrazem własnego ciała
 • trudności szkolne, urazy psychiczne

Doświadczenie

 • przez 6 lat pracowała w żłobkach, przedszkolach i szkołach jako nauczyciel/psycholog; 
 • pracowała jako nauczyciel montessori w przedszkolach oraz w szkole jako nauczyciel wspomagający; 
 • obecnie pracuje jako psycholog w przedszkolu, udzielając wsparcia dzieciom oraz prowadząc zajęcia indywidualne. Przede wszystkim współpracuje z rodzicami i nauczycielami w zakresie pomocy dzieciom i rodzinie;
 • obecnie pracuje w gabinecie psychoterapeutycznym prowadząc terapię indywidualną.

Wykształcenie

 • ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku Psychologia na Uniwersytet SWPS w Poznaniu;
 • ukończyła kurs w Association Montessori Internationale, posiada certyfikat AMI-nauczyciel dzieci od 2,5 do 6,5 r.ż.;
 • ukończyła socjoterapię i terapię młodzieży w nurcie psychodynamicznym w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym; 
 • ukończyła kurs Trenera Umiejętności Społecznych oraz kurs Trenera Kontroli Złości w Ośrodku Sukces;
 • ukończyła szkolenie psychoterapii psychodynamicznej dzieci ”Setting w pudełku”  w Ośrodku Psychoterapii Mały Książe; 
 • jest w trakcie Szkoły Psychoterapii w nurcie psychodynamicznym w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym;
 • jest w trakcie studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów.

Informacje

Pierwsza wizyta dziecka

Na pierwsze spotkanie z dzieckiem poniżej 12 r.ż. zapraszam dziecko z rodzicami. Pierwsza część sesji jest poświęcona wspólnej rozmowie o powodzie przyjścia na wizytę, omówieniu, czym zajmuje się psycholog oraz poznaniu rodziny. Druga część skupia się na poznaniu dziecka indywidualnie bez rodziców, wspólnej zabawie, poznaniu gabinetu przez dziecko. Cykl konsultacyjny obejmuje 5 spotkań. Drugie i trzecie spotkanie odbywa się tylko z dzieckiem. Czwarte spotkanie podczas którego przeprowadzam wywiad neurorozwojowy odbywa się tylko z rodzicami.  Na piątym spotkaniu omawiam wspólnie z rodzicami i dzieckiem funkcjonowanie dziecka i planujemy kolejne działania.