Skip to main content

Grupy wsparcia

Głównym celem grup wsparcia jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni, w której uczestnicy mogą dzielić się swoimi doświadczeniami, odczuciami i myślami.

Zajęcia grup wsparcia skupiają się na wzajemnym wsparciu i zrozumieniu, co przyczynia się do poprawy samopoczucia i radzenia sobie z trudnościami. Uczestnicy dzieląc się swoimi przeżyciami otrzymują wsparcie, akceptację i perspektywę. Udział w grupie daje  uczestnikom poczucie zrozumienia i wspólnoty, ale jest także miejscem nabywania nowych umiejętności i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Grupa stwarza szansę do nauki od innych, jest inspiracją i motywacją dla uczestników.

Sprawdź aktualną ofertę

Warsztaty i szkolenia

Dzięki współpracy z doświadczonymi psychologami, trenerami, pedagogami Centrum Umysłu prowadzi szkolenia i warsztaty.

Wielu specjalistów Centrum Umysłu posiada szerokie doświadczenie w pracy z nauczycielami i znajomość systemu oświatowego. Jesteśmy otwarci na udział w Radach Pedagogicznych w celu przeprowadzenia szkoleń na wybrane zagadnienia. W ramach współpracy ze szkołami proponujemy warsztaty dla dzieci i młodzieży zgodnie z zapotrzebowaniem szkoły. Warto również podkreślić, że jesteśmy gotowi wziąć udział w sytuacjach kryzysu dla grup oświatowych.

Dodatkowo, nasi specjaliści zapraszają na warsztaty dla rodziców, dzieci oraz nastolatków.

Przykładowe tematy szkoleń i warsztatów: uzależnienia, cyberniebezpieczeństwo, praca z dzieckiem/nastolatkiem z ADHD, dostosowanie wymagań edukacyjnych, rozwój psychoseksualny, trening zastępowania agresji, zaburzenia lękowe, praca z osobami ze spektrum autyzmu, treningi umiejętności społecznych.

Sprawdź aktualną ofertę

Podczas spotkań będziemy szukać swojej siły, porozmawiamy o kobiecości i naszych ciałach. Nauczymy się stawiać i respektować własne granice, budować dobre relacje oparte na zaufaniu do siebie i ludzi wokół.

 • prowadzące: Anna Olczak-Stawicka, Małgorzata Węgrzyn
 • dla kogo: kobiet w każdym wieku
 • grupa: 8-12 osób
 • czas: 3 spotkania po 2h
 • terminy: 5.04.2024, 10.05.2024, 7.06.2024
 • miejsce: Filia Sołacz
 • koszt: 600 zł *
 • zapisy: przez formularz – UMÓW WIZYTĘ
 • ważne: grupa ruszy, kiedy zbierze się minimalna liczba chętnych

*Promocja na Dzień Kobiet: przy zapisie do 15.03.br. koszt udziału – 500 zł.

Zapisz się

Oferta dla oświaty

Wielu specjalistów Centrum Umysłu posiada szerokie doświadczenie w pracy z nauczycielami i znajomość systemu oświatowego. Jesteśmy otwarci na udział w Radach Pedagogicznych w celu przeprowadzenia szkoleń na wybrane zagadnienia.

W ramach współpracy ze szkołami proponujemy warsztaty dla dzieci i młodzieży zgodnie z zapotrzebowaniem szkoły.

Warto również podkreślić, że jesteśmy gotowi wziąć udział w sytuacjach kryzysu dla grup oświatowych.

W sprawie szkoleń dla oświaty prosimy o kontakt z Anną Olczak-Stawicką (603 137 106) lub na adres mailowy: kontakt@centrum-umyslu.pl.

Szkolenia dla rodziców

Warsztaty dla rodziców/opiekunów dzieci nadpobudliwych psychoruchowo z deficytem uwagi. Podczas tych zajęć będzie przedstawiona istota zaburzenia, a przede wszystkich metody pracy z dzieckiem i współpracy ze środowiskiem szkolnym. Rodzice i opiekunowie będą mieli przestrzeń na podzielenie się własnymi doświadczeniami i emocjami, często trudnymi.

Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowywania oferty.

Szkolenia dla dzieci i nastolatków

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to program terapeutyczny skoncentrowany na rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności niezbędnych do skutecznej komunikacji, budowania relacji interpersonalnych oraz radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych. Jest dedykowany osobom, które doświadczają trudności w nawiązywaniu kontaktów, rozumieniu emocjonalnych społecznych sygnałów i norm oraz utrzymywaniu zdrowych relacji interpersonalnych.

Dla kogo jest dedykowany?

TUS jest przeznaczony dla osób w różnym wieku i z różnymi potrzebami, w tym dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, którzy:

 • doświadczają trudności w relacjach społecznych
 • cierpią z powodu zaburzeń neurorozwojowych, takich jak ADHD i zaburzenia ze spektrum autyzmu
 • chcą doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne i społeczne

Program TUS jest ustrukturyzowany, ale elastyczny i dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika, zapewniając im wsparcie i narzędzia niezbędne do skutecznego funkcjonowania w społeczeństwie. Kluczowe jest dobranie członków grupy adekwatnie do ich wieku, potrzeb, możliwości i ograniczeń.

Jak wyglądają zajęcia?

Zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych prowadzone są przez wykwalifikowanych terapeutów i składają się z różnorodnych interaktywnych aktywności oraz ćwiczeń praktycznych. Podczas zajęć uczestnicy mają możliwość:

 • ćwiczenia rozwijania umiejętności komunikacyjnych, takich jak słuchanie aktywne, wyrażanie uczuć i potrzeb czy wyrażanie krytyki konstruktywnej.
 • uczestnictwa w symulacjach sytuacji społecznych, aby ćwiczyć radzenie sobie z konfliktami, nawiązywanie nowych znajomości czy negocjowanie.
 • rozwijania umiejętności empatii i zrozumienia perspektywy innych osób.
 • praktykowania technik relaksacyjnych i radzenia sobie ze stresem w sytuacjach społecznych.

Zajęcia są regularne,  prowadzone w grupach o ograniczonej liczbie uczestników, co pozwala na indywidualne podejście do każdego uczestnika i maksymalizację efektów terapii.

Planujemy utworzyć trzy grupy TUS dedykowane potrzebom naszych klientów:

1) dla dzieci w wieku szkolnym z ADHD,

2) dla młodzieży ze spektrum autyzmu,

3) dla młodzieży zmagającej się z trudnościami w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji społecznych bądź zagrożonej niedostosowaniem społecznym.

Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz do nas.

KONTAKT