1. Centrum Umysłu to zespól specjalistów zdrowia psychicznego oferujących pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną oraz psychiatryczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

 2. Wizyty odbywają się na zlecenie klienta lub rodzica/opiekuna dziecka.

 3. Wszystkie wizyty odbywają się wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu osobiście, telefonicznie: 797-151-089 lub poprzez zakładkę Umów wizytę na stronie internetowej www.centrum-umyslu.pl.

 4. Specjalista może na wstępie zrezygnować ze świadczenia pomocy, jeśli: problem klienta wykracza poza zakres świadczonych usług, pacjent nie ma możliwości pokrycia kosztów terapii lub w przypadku, gdy psycholog nie jest w stanie zapewnić prawidłowej relacji między sobą a klientem.

 5. Forma pomocy oraz jej zakres jest ustalana przez specjalistę z klientem lub rodzicem/opiekunem dziecka.

 6. W przypadku odbywania wizyt przez osobę nieletnią konieczna jest pisemna zgodna rodzica/opiekuna dziecka.

 7. Specjaliści oraz pozostali pracownicy Centrum Umysłu zapewniają prawo do poufności.

 8. Specjalista zapewnia prawo do poufności klientowi, również dziecku. Nie ma obowiązku informowania rodzica/opiekuna o wszystkim, co mówi mu dziecko, chyba, że informacja, którą uzyskał jest istotna dla dalszego procesu terapeutycznego, bądź zagraża zdrowiu, bezpieczeństwu lub życiu dziecka.

 9. Klient bądź rodzic/opiekun dziecka ma prawo do uzyskania opinii i/lub zaświadczenia dotyczącego zinterpretowanych wyników konsultacji, diagnozy czy prowadzonego procesu terapii.

 10. Klient, rodzic/opiekun zobowiązany jest do podania zgodnych z prawdą informacji, które są niezbędne do udzielenia adekwatnej pomocy.

 11. Specjalista ma obowiązek na bieżąco informować klienta lub rodzica/opiekuna dziecka o przebiegu konsultacji i postępach terapii. W przypadku osób nieletnich, rodzic/opiekun ma prawo do ich omówienia, po zakończeniu wizyty. W sytuacji niedostępności rodzica/opiekuna, chcąc uzyskać informacje koniecznie jest umówienie odrębnej wizyty.

 12. Klient ma obowiązek poinformowania o odwołaniu wizyty najpóźniej dzień przed planowaną wizytą (24 godziny). Nieodwołanie wizyty i niestawienie się na niej lub odwołanie w czasie, krótszym niż 24 godziny skutkuje koniecznością opłaty 100% ustalonej ceny. 

 13. Przed pierwszą wizytą klient zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem oraz polityką prywatności gabinetu psychologicznego Centrum Umysłu – dostępne na stronie internetowej www.centrum-umyslu.pl oraz w gabinecie.

 14. Usługi świadczone są odpłatnie. Płatności należy dokonać gotówką, kartą lub przelewem po zakończeniu wizyty. Na prośbę Centrum Umysłu konieczne może być uiszczenie opłaty przed sesją.

 15. Gabinet psychologiczny Centrum Umysłu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, jak również wprowadzania modyfikacji cen za świadczone usługi psychologiczne, o czym klienci będą powiadomieni poprzez udostępnienie stosownej informacji w gabinecie psychologicznym lub na stronie internetowej.

 16. Korzystanie z usług gabinetu psychologiczno-pedagogicznego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności.

Regulamin Centrum Umysłu

Łukasz Dubielski Psycholog

COPYRIGHT © 2021  Polityka Prywatności