COPYRIGHT © 2021  Polityka Prywatności   

Łukasz Dubielski Psycholog

Wykształcenie w zakresie psychologii, pedagogiki specjalnej, resocjalizacji i interwencji kryzysowej zdobywał na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS, Uniwersytecie Adama Mickiewicza oraz Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Posiada Certyfikat I i II stopnia TSR - Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz zaawansowany fakultet z seksuologii.

 

Od wielu lat aktywny społecznie działacz Poznańskich organizacji pozarządowych, współtwórca i realizator kampanii społecznej "Dopalacze To Nie Bajka”. Aktualnie jest Prezesem Zarządu Fundacji Forever Young, która wspiera osoby dorosłe i nastolatków znajdujących się w kryzysie. Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi prowadząc punkty interwencji kryzysowej oraz profilaktyki uzależnień dla osób dorosłych i nastolatków. Pracował również w placówkach opiekuńczo wychowawczych czy socjoterapeutycznych oraz jako streetworker.  

 

W ramach pracy edukacyjnej tworzy oraz prowadzi szkolenia i warsztaty o tematyce uzależnień, substancji psychoaktywnych, przemocy i seksualności człowieka. Działania edukacyjne kieruje do kadry pedagogicznej, specjalistów, rodziców, dzieci i młodzieży.

 

W gabinecie Łukasz zajmuje się pracą z osobami dorosłymi oraz nastolatkami od 12 r.ż. Główne obszary pracy terapeutycznej i psychologicznej to: uzależnienia od substancji, uzależnienia behawioralne, uzależnienia wśród dzieci i młodzieży, przemoc i agresja, wsparcie nastolatków, seksualność człowieka, tożsamość seksualna, rozwój seksualny, wsparcie osób LGBT+, zaburzenia seksualne,  zaburzenia nastroju i osobowości, psychoedukacja, samookaleczenie.

Łukasz Dubielski, psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, pedagog specjalny

ZAREJESTRUJ WIZYTĘ ONLINE

Rejestracja telefoniczna 
od poniedziałku do piątku
w godzinach 15:00-21:00
pod numerem
797-151-089

Psycholog, psychoterapeuta, pedagog, mediator rodzinny, członek PTS oraz WTTS. W pracy zawodowej zajmuje się diagnozą 

i terapią dzieci i młodzieży, par i rodzin, prowadzi edukację i poradnictwo w zakresie seksuologii, warsztaty dla nauczycieli 

i rodziców. Pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Przez wiele lat pracowała w Przedszkolu Integracyjnym. Ponadto jest wykładowcą SWPS na kierunku Psychologia Dziecka. Jest absolwentką psychologii (psychologia kliniczna) 

i pedagogiki (resocjalizacja) UAM w Poznaniu. Ukończyła kurs podstawowy i zaawansowany terapii systemowej, systemową terapię dzieci i młodzieży, systemowa terapię par, szkolenie w zakresie Gestalt, mediacji rodzinnych, a także szkolenia

z zakresu diagnozy i terapii dzieci z zespołem ADHD. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie seksuologii, posiada certyfikat trenerski ART (Trening Zastępowania Agresji), od 20 lat poddaje swoją pracę superwizji. Nagrodzona nagrodą Prezydenta Miasta Poznania.

 

Działania edukacyjne kieruje do kadry pedagogicznej, specjalistów, rodziców, dzieci i młodzieży.

 

W gabinecie Anna zajmuje się pracą z osobami dorosłymi oraz dziećmi. Główne obszary pracy terapeutycznej

i psychologicznej to: edukacja i poradnictwo w zakresie seksualności, wsparcie osób LGBT+, zaburzenia nastroju, zaburzenia osobowości, trauma, strata, psychoedukacja, wsparcie dzieci i młodzieży, wsparcie rodziców i opiekunów, terapia par, diagnoza psychologiczna, mediacje, sytuacje rozwodu i rozstania dzieci z ADHD, warsztaty dla opiekunów dzieci z ADHD, warsztaty dla kobiet,

Anna Olczak-Stawicka, Psycholog, psychoterapeuta, pedagog,

mediator rodzinny

Zawodowo od początku jest związana z dziećmi i młodzieżą. Od 26 lat uparcie realizuje  profilaktykę w medycynie- pediatrii, psychiatrii dzieci, młodzieży i dorosłych. Profilaktykę uzależnień, oraz wczesną diagnozę osób zagrożonych uzależnienieniem , diagnozą i leczenie zaburzeń rozwojowych u dzieci, konsekwencji u dorosłych.

 

Pasją Marii jest Środowiskowy model opieki psychiatrycznej, diagnoza zespołowa, wsparcie psychospołeczne dla osób i rodzin dotkniętych podwójną diagnozą.

 

Stąd, po 15 latach ordynatury w Stacjonarnym Ośrodku Leczenia Uzależnień (OLAZA), w Szpitalu miejskim im. Franciszka Raszei w Poznaniu, po wielu latach pracy w Klinice Psychiatrii dorosłych i dzieci UMP w Poznaniu Maria zdecydowała się przejść do leczenia środowiskowego w psychiatrii, diagnozowania i leczenia nowych uzależnień, a przede wszystkim aktywnego poszukiwania dzieci i młodzieży z grup ryzyka – zagrożonych wykluczeniem społecznym i stygmatyzacją.

 

Przez wiele lat pracowała z dziećmi alkoholików, ich partnerami i samymi osobami uzależnionymi.

 

W pracy Maria koncentruje się na potrzebach pacjenta i budowaniu relacji w zaufaniu do lekarza, autonomii oraz dzieleniem się odpowiedzialnością za podejmowane decyzje terapeutyczne (psychoedukacja). Planuje leczenie i weryfikuje je wspólnie z pacjentem. 

 

"Bardzo cenię sobie zaangażowanie rodziny i otoczenia w leczenie pacjenta, i dlategotakże pracuję w doświadczonym zespole specjalistów, gdzie każde z nas ma inną perspektywę do pacjenta i jego problemach. 

 

Nie warto marnować kryzysów , zawsze są szansą na rozwój i zmianę.

 

Po własnym doświadczeniu Covid 19, jego powikłań, oraz biorąc udział w aktywnym zwalczaniu pandemii i jej skutków na terenie naszego miasta od marca 2020, chętnie podzielę się doświadczeniami i opracowanymi schematami leczenia u pacjentów z neuropsychiatrycznymi skutkami Covid 19, traumy pokowidowej lub dramatu utraty osób bliskich w okolicznościach pandemii." Lek med. Maria Jeska

Lek. med. Maria Agata Jeska, Psychiatra, Psychiatra dziecięcy, Pediatra

Studia magisterskie z psychologii ukończyła na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Poznaniu. Wykształcenie wyższe uzyskała również na kierunku socjoterapii i promocji zdrowia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestniczyła w wielu szkoleniach specjalizacyjnych oraz kursach przygotowujących do zawodu psychologa m.in: Poznańska Szkoła Terapii Dzieci i Młodzieży, Praktyka Psychologiczna w nurcie Gestalt, odbyła warsztaty wprowadzające w nurt psychodynamiczny, systemowy i behawioralno-poznawczy. Aktualnie w trakcie Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Poznaniu.

 

W pracy z pacjentem najważniejsze jest dla niej podejście skoncentrowane na indywidualnych potrzebach każdego kto zgłasza się do gabinetu psychologa. W indywidualnej pracy z pacjentami korzysta z podstawowych technik psychologicznych wywodzących się z nurtu systemowego, psychodynamicznego oraz gestalt.

 

W  pracy z pacjentami kieruję się zasadami Kodeksu Etycznego-Zawodowego Psychologa.

 

W gabinecie Dorota zajmuje się pracą z osobami dorosłymi i nastolatkami. Główne obszary pracy terapeutycznej

i psychologicznej to: stres oraz kryzys motywacyjny, problemy seksuologiczne – diagnoza i terapia, problemy psychosomatyczne, orientacja seksualna i tożsamość płciowa, wsparcie w chorobie i procesie leczenia, wsparcie i pomoc psychologiczna dla LGBT+, wsparcie i pomoc psychologiczna w procesie diagnozy i leczenia niepłodności, trudne doświadczenia/ traumy, żałoba, rozwój osobisty, poszerzanie własnej samoświadomości, psychoedukacja oraz edukacja seksualna, kryzysy w związku i relacji, problemy emocjonalne, depresja, niska samoocena, samookaleczenia

Dorota Chudzik Psycholog, Pedagog, Socjoterapeuta

Wykształcenie w zakresie psychologii, resocjalizacji, coachingu, profilaktyki zdobywała, min: na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie i Poznaniu, Uniwersytecie Warszawskim, Studium Profilaktyki Uzależnień, Studium Analizy Transakcyjnej, Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii oraz podczas licznych warsztatów, szkoleń

i konferencji.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywała i nadal tak jest w wielu miejscach: w ośrodkach dla osób i współuzależnionych (społeczność terapeutyczna), w placówkach oświatowych, w szkołach wyższych i policealnych (wykładowca), w pracy z osobami doświadczającymi przemocy, zagubionymi, wykluczonymi, w placówkach pomocowych i interwencyjnych, organizacjach pozarządowych czy w projektach społecznych. Bliskie zawodowo obszary to, min.: kryzysy życiowe, straty, traumy, depresja, lęki niepewność, relacje międzyludzkie i niskie poczucie własnej wartości.

 

Motto, którym się kieruje to „nigdy nie jest za późno na zmiany. Docenia odwagę osób, którzy mimo przeszkód, trudności i obaw chcą zmian w swoim życiu.

 

W gabinecie Małgorzata zajmuje się pracą z osobami dorosłymi oraz z nastolatkami. Główne obszary pracy terapeutycznej i psychologicznej to: trudności w relacjach międzyludzkich, kryzysy w związkach, emocjonalne, zawodowe, życiowe, zwiększenie świadomości siebie, swoich zasobów, potencjału, możliwości stres, napięcie, ból i cierpienie, poczucie pustki i osamotnienia, zaburzenia: emocjonalne, lękowe, nastroju, zachowania, okresu dojrzewania, przemoc domowa, wsparcie emocjonalne, większa sprawczość w podejmowaniu decyzji, niskie poczucie własnej wartości, strata, żałoba, trauma, straty prokreacyjne: aborcja, poronienia.

Małgorzata Węgrzyn Psycholog, Terapeuta, Coach, Mediator, Trener

Wykształcenie zdobywała na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu, gdzie ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia oraz studia podyplomowe na kierunku przygotowanie pedagogiczne. Ukończyła Kurs Podstawowy psychoterapii systemowej. Aktualnie jest uczestnikiem Kursu Zaawansowanego psychoterapii systemowej oraz szkolenia Systemowy coaching dla rodziców - narzędzia w pracy z rodzicami, a także kursu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. Członek nadzwyczajny Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. 

 

Pracę rozpoczynała w Projekcie Strefa Młodzieży, którego główną ideą jest popularyzowanie wiedzy psychologicznej wśród uczniów szkół średnich. Pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jako psycholog i diagnosta, prowadzi zajęcia ćwiczeniowe i warsztatowe dla studentów na Uniwersytecie SWPS, jest psychologiem w szkole podstawowej i zespole placówek zajmujących się opieką nad małymi dziećmi. Zajmowała się opracowaniem merytorycznym publikacji: "Model placówki działającej w oparciu o empatię." Regularnie superwizuje swoją pracę terapeutyczną. 

 

 

W gabinecie Marta zajmuje się pracą z dziećmi, młodzieżą, młodymi dorosłymi oraz rodzicami. Główne obszary pracy terapeutycznej i psychologicznej to: trudności emocjonalne, trudności z koncentracją i uczeniem się, trudności adaptacyjne (związane ze zmianą sytuacji życiowej), zachowania autoagresywne, zachowania agresywne, trudności wychowawcze, trudności komunikacyjne, trudności w relacjach, trudności związane z jedzeniem i obrazem własnego ciała, trudności związane ze stratą, niska samoocena i poczucie własnej wartości, psychoedukacja, doświadczanie objawów psychosomatycznych, wspieranie rozwoju.

Marta Klancko-Woźnica, psycholog, psychoterapeuta systemowy w trakcie certyfikacji 

Wykształcenie w zakresie psychologii i psychoprofilaktyki uzyskała na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Warsztat psychoterapeutyczny budowała kształcąc się głównie w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej (Kurs dla Zaawansowanych z zakresu Psychoterapii Systemowej Indywidualnej, Par, Rodzinnej i Grupowej, Kurs Zaawansowany Systemowej Terapii Dzieci i Młodzieży, Superwizje w WTTS od roku 2002 ), w Polskim Towarzystwie Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin w Gdańsku (Certyfikat Socjoterapeuty CBT) oraz w Instytucie Edukacji i Terapii w Poznaniu (Studium poznawczo-behawioralnej psychoterapii dzieci i młodzieży). Konsekwentnie budowała też kompetencje w zakresie Porozumienia bez Przemocy (NVC) oraz Pozytywnej Dyscypliny. 25 letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej i edukacyjnej z dziećmi i rodzicami budowała w placówkach oświatowych. W ramach pracy edukacyjnej 13 lat współpracuje z Uniwersytetem Adama Mickiewicza, Wydziałem Psychologii i Kognitywistyki, organizując praktyki studenckie, wdrażając studentów do rozpoznawania i wspierania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Realizuje także wykłady i warsztaty dla pracowników oświaty. Pracuje systemowo, z perspektywą rodzinną, oferując spotkania indywidualne dla dzieci i młodzieży łącząc je z konsultacjami dla rodziców i całorodzinnymi spotkaniami. W uzasadnionych sytuacjach nawiązuje kontakty z placówkami oświatowymi, w tym z nauczycielami dziecka.

 

 

W gabinecie Agnieszka zajmuje się pracą z osobami dorosłymi i dziećmi od 7 r.ż. Główne obszary pracy terapeutycznej i psychologicznej to: zaburzenia emocji i zachowania, trudności emocjonalne w związku z chorobą somatyczną, objawami somatycznymi, depresyjne zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, zaburzenia adaptacyjne -trudności w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej, trauma i żałoba trudności psychologiczne towarzyszące rodzinie w sytuacji rozwodowej, nadpobudliwość psychoruchowa, zaburzenia ze spektrum autyzmu

problemy w obszarze tożsamości płciowej i orientacji seksualnej, psychoedukacja, problemy wychowawcze, wsparcie w kryzysie.

Agnieszka Magacz – Rusinek, psycholog, psychoterapeutka, socjoterapeutka

Ukończona psychologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, czteroletni Kurs podstawowy i zaawansowany Psychoterapii Systemowej indywidualnej, par, rodzinnej i grupowej (WTTS ) pedagog (Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza), doradca zawodowy (Studia Podyplomowe: Doradztwo zawodowe i edukacyjne). Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując 15 lat w placówkach oświatowych przede wszystkim jako

psycholog. W tym czasie systematycznie uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach podnosząc swoje kwalifikacje i umiejętności terapeutyczne: Trening Zastępowania Agresji, obecnie „Coaching dla rodziców”, „Terapia systemowa dzieci i młodzieży” WTTS (którego jest członkiem nadzwyczajnym) „Od zawsze” pracuje z dziećmi, towarzyszy im w dojrzewaniu, podejmowaniu ważnych życiowych

decyzji, dochodzeniu do dorosłości. Wspiera rodziców w lepszym rozumieniu swojego dziecka (ale też i siebie), odpowiadaniu na jego potrzeby, akceptowaniu zmian. Prywatnie szczęśliwa mam piątki dzieci.

 

W swojej pracy opiera się na myśleniu systemowym, ale korzysta również z osiągnięć innych nurtów (CBT, ACT, TSR). Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. W gabinecie pracuje z dziećmi od lat 2, młodzieżą, dorosłymi, rodzinami. Pomoc, którą proponuje obejmuje: konsultacje psychologiczne, poradnictwo wychowawcze, psychoterapię, doradztwo. 

 

 

Główne obszary pracy terapeutycznej i psychologicznej to: wsparcie dzieci i młodzieży, wsparcie rodziców i opiekunów, psychoedukacja, wychowanie, zaburzenia lękowe, zaburzenia emocjonalne, stres.

Agata Buchnajzer psycholog,
psychoterapeuta w trakcie certyfikacji,

pedagog, doradca  zawodowy.

Wykształcenie w zakresie psychologii, psychologii dzieci i młodzieży, pedagogiki zdobyłana Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Członek nadzwyczajnyWielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. W trakcie certyfikacji terapeutycznejWTTS.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako psycholog m.in. w WielkopolskimStowarzyszeniu Alzheimerowskim, w fundacji wspierającej rozwój dzieci i młodzieżyoraz w działającej w jej ramach świetlicy socjoterapeutycznej. Do jej zadań należałokoordynowanie projektów, w których brała udział fundacja, pełnienie roli wychowawcyświetlicy socjoterapeutycznej, prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych oraz pomocpsychologiczna dla dzieci i rodzin z okolic Starego Miasta.

 

Obecnie pracuje w szkole specjalnej jako psycholog, gdzie udziela wsparciapsychologicznego dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, sporządzaopinie, interweniuje w sytuacjach kryzysowych na terenie szkoły, a przede wszystkimwspółpracuje z wychowawcami i rodzicami, w zakresie pomocy dzieciom i rodzinie.

 

W ramach pracy edukacyjnej tworzy oraz prowadzi warsztaty otematyce psychoedukacyjnej, głównie z zakresu cyberprzemocy i innych zagrożeńwynikających z korzystania z Internetu. Działania edukacyjne kieruje do rodziców,dzieci i młodzieży.

 

W gabinecie Karina zajmuje się pracą z dziećmi, nastolatkami oraz dorosłymi. Główne obszary pracy terapeutycznej i psychologicznej to: wsparcie w kryzysie, zaburzenia nastroju, psychoedukacja, wsparcie dzieci i młodzieży, wsparcie rodziców i opiekunów, wychowanie, wsparcie osób starszych, trudności w relacjach, wsparcie emocjonalne, wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną, diagnoza psychologiczna.

Karina Kaczmarek, psycholog,

psycholog dziecięcy, pedagog

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalizacja psychologia kliniczna, psychologia zdrowia)

Posiada doświadczenie w zakresie: psychoedukacji, diagnozy psychologicznej, konsultacji oraz poradnictwa psychologicznego, terapii, interwencji kryzysowej, mediacji (Dom Dziecka w Lipnicy, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu), pracy dydaktycznej (Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie, Politechnika Poznańska) oraz biegłego sądowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Od 15 lat poddaje swoją pracę superwizji. 

Uczestniczyła w szkoleniach dotyczących m.in. 

- pracy z osobami po traumie (A. Groth, M. Porwan-Śramkowski)

- doświadczania straty (M. Rosiewicz)

- teorii i praktyki podejścia systemowego w terapii uzależnień i rozumieniu rodziny alkoholowej (Instytut 3 Systemów)

- pracy z osobą uzależnioną od alkoholu, narkotyków i leków (R.Pomianowski)

- interwencji wobec osoby uzależnionej –motywowania do leczenia (MOPR)

- mediacji rodzinnych (Ośrodek Mediacji i Dialogu „Patrimonium” Warszawa)

- pracy z klientem w kryzysie (W. Szlagura, M. Madejski)

- terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach)

- problematyki uzależnień od substancji psychoaktywnych (Centrum Profilaktyki Uzależnień NZOZ w Poznaniu)

- diagnozy i interwencji w przypadkach przemocy seksualnej wobec dzieci (Terenowy Komitet Ochrony Praw Dzieci w Poznaniu)

- pracy ze sprawcą przemocy w rodzinie (Fundacja przeciw wykluczeniu społecznemu „Będziesz” w Poznaniu (PARPA))

- przemocy wobec kobiet w rodzinach alkoholowych (Wojewódzki Ośrodek Terapii Uz. od Alkoholu i Współuzależnienia)

- indywidualnej i grupowej terapii par z długotrwałymi problemami (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej)

W gabinecie Joanna zajmuje się pracą z dorosłymi oraz nastolatkami. Główne obszary pracy terapeutycznej i psychologicznej to: budowanie poczucia własnej wartości, budowanie satysfakcjonujących relacji z innymi, rozwijanie umiejętności wychowawczych, radzenie sobie w sytuacji kryzysowej, problem uzależnienia i współuzależnienia, 

zaburzenia lękowe,zaburzenia nastroju, zaburzenia zachowania, zaburzenia osobowości, przemoc.

Joanna Staniszewska  dr psychologii,

 psychoterapeuta, mediator rodzinny

 

Oferuję wsparcie z zakresu pomocy psychologicznej w nurcie Gestalt, w gabinecie wykorzystuję także metodologię IFS i Analizę Transakcyjną. Prowadzę krótkoterminową psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych oraz warsztaty rozwojowe. Wykształcenie zdobyłam na Uniwersytecie Warszawskim, w School of Form oraz Design Thinking Institute. Obecnie studiuję psychologię na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS i jestem w trakcie szkolenia w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt. 

 

Nieustannie poszerzam swoje kompetencje podczas warsztatów prowadzonych przez polskich i międzynarodowych trenerów. Praktykę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji. Ważny jest dla mnie głęboki kontakt z ludźmi, nauka przez doświadczenie i twórcze podejście do życia. Moją pracę charakteryzuje przede wszystkim akceptacja i otwartość na drugiego człowieka. 

 

Do gabinetu zapraszam osoby, które czują, że w danym momencie życia potrzebują wsparcia, osoby w kryzysie, doznające wykluczenia czy osamotnienia, zmagające się z problemami w relacjach i wszystkich tych, którzy poczuli potrzebę zmiany. Wspieram klientów zmagających się z zaburzeniami nastroju i osobowości, zaburzeniami lękowymi oraz wyzwaniami związanymi z odżywianiem. Udzielam pomocy nastolatkom, dorosłym i rodzinom.

 

Milena Buszkiewicz, pomoc psychologiczna, psychoterapeutka w trakcie szkolenia

Absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kierunków doradztwo zawodowe i personalne, socjoterapia i promocja zdrowia oraz poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna (mgr). Aktualnie kontynuuje studia podyplomowe z diagnozy i terapii pedagogicznej. Otrzymała tytuł terapeuty ręki II st. Ukończyła certyfikowany kurs I i II stopnia TSR - Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

 

Od blisko dekady podąża krokami dzieci i młodzieży, towarzysząc im na ich indywidualnych ścieżkach, z uważnością
i empatią słucha i odpowiada na komunikowane potrzeby, tworzy przestrzeń ku rozwojowi potencjału młodego człowieka. Zaprasza rodziców do odnajdywania wspólnych dróg z dzieckiem, wspiera i inspiruje.

Obecnie pracuje na stanowisku pedagoga i doradcy zawodowego w szkole podstawowej i liceum. Od lat zasila gwardię animatorów, streetworkerów i edukatorów społecznych, biorąc udział w inicjatychach NGO. Doświadczenie zawodowe zdobywała ponadto w placówkach wsparcia dziennego, socjoterapeutycznych, świetlicach środowiskowych i wiejskich, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, podczas projektów wolontaryjnych również tych autorskich realizowanych przy stowarzyszeniach i fundacjach polskich i zagranicznych. 

 

Doświadczenie doradcze Agnieszka zdobywała pracując z młodzieżą w podstawówkach, gimnazjach, liceach ogólnokształcących w Poznaniu oraz w zasadniczej szkole zawodowej, obecnie szkole branżowej I st., a także ze studentami realizując wiele projektów (m.in. “Mentorusznik”, “Enhancing the 21st Century Skills of Students”, “MAŁE WIELKIE ZMIANY - projekt skok w dorosłość”).

 

W gabinecie Agnieszka zajmuje się doradztwem zawodowo-edukacyjnym dla młodzieży oraz terapią pedagogiczną
i konsultacjami pedagogicznymi dla dzieci i młodzieży oraz dla rodziców i opiekunów. Obszary jej pracy to m.in. motywacja szkolna, organizacja pracy i nauki, nieśmiałość, trening koncentracji uwagi, efektywnego uczenia się, rozwijania umiejętności szkolnych (czytanie i/lub pisanie), usprawniania poprawnej ortografii…? /pracę z zaburzeniami rozwojowymi, pod starą nazwą znanymi jako specyficzne trudności w uczeniu się’/

Dodatkowo w gabiene Agnieszka realizuje diagnozę zasobów, predyspozycji i preferencji osobistych, proces decyzyjny i projektowanie planu karierowego.

 

Wychodzi z założenia, że człowiek uczy się całe życie, przez co jego odkrywanie staje się pasjonujące. Zaraża uśmiechem i optymizmem, w szkole chętnie wychodzi poza schematy zapraszając do kreowania własnych dróg.

Artystyczna dusza, ciekawa świata i drugiego człowieka.

Agnieszka Banaszak, Psychoedukator, Pedagog, 

Terapeuta, Doradca Zawodowy

 

Psychologiczne studia magisterskie skończył na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Psychoterapeuta Gestalt w trakcie szkolenia — aktualnie rozwija się na drugim roku Wielkopolskiej Szkoły Psychoterapii Gestalt programu pierwszego — „Pomoc psychologiczna Gestalt w praktyce zawodowej". Wspiera w odkrywaniu drogi do samego siebie, która zaczyna się w „tu i teraz ".

 

Prowadzi wsparcie psychologiczne dla młodzieży i dorosłych. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.
W gabinecie przede wszystkim skupia się na stworzeniu z Klientami bezpiecznej atmosfery, pełnej zaufania
​​​​​​​i akceptacji. Pracuje w dialogu i uważności na to, co wewnętrzne.

 

Pomaga osobom przechodzącym kryzys psychologiczny, odczuwającym problemy w relacjach z innymi i w depresji. Wspiera Klientów cierpiących z powodu niskiej samooceny, przeżywających wypalenie zawodowe czy stres. Wierzy, że celem terapii jest zrozumieć swoje emocje i siebie. W ten sposób jesteśmy w stanie przywrócić harmonię. Dopiero w prawdziwym kontakcie z drugim człowiekiem możemy odkryć samych siebie.

 

Jakub Gródecki, psycholog, psychoterapeuta Gestalt
w trakcie szkolenia​​​​​​​