01 września 2020

Marta Klancko-Woźnica, psycholog, psychoterapeuta systemowy w trakcie certyfikacji

Wykształcenie zdobywała na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu, gdzie ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia oraz studia podyplomowe na kierunku przygotowanie pedagogiczne. Ukończyła Kurs Podstawowy psychoterapii systemowej. Aktualnie jest uczestnikiem Kursu Zaawansowanego psychoterapii systemowej oraz szkolenia Systemowy coaching dla rodziców - narzędzia w pracy z rodzicami, a także kursu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. Członek nadzwyczajny Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. 

 

Pracę rozpoczynała w Projekcie Strefa Młodzieży, którego główną ideą jest popularyzowanie wiedzy psychologicznej wśród uczniów szkół średnich. Pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jako psycholog i diagnosta, prowadzi zajęcia ćwiczeniowe i warsztatowe dla studentów na Uniwersytecie SWPS, jest psychologiem w szkole podstawowej i zespole placówek zajmujących się opieką nad małymi dziećmi. Zajmowała się opracowaniem merytorycznym publikacji: "Model placówki działającej w oparciu o empatię." Regularnie superwizuje swoją pracę terapeutyczną. 

 

 

W gabinecie Marta zajmuje się pracą z dziećmi, młodzieżą, młodymi dorosłymi oraz rodzicami. Główne obszary pracy terapeutycznej i psychologicznej to: trudności emocjonalne, trudności z koncentracją i uczeniem się, trudności adaptacyjne (związane ze zmianą sytuacji życiowej), zachowania autoagresywne, zachowania agresywne, trudności wychowawcze, trudności komunikacyjne, trudności w relacjach, trudności związane z jedzeniem i obrazem własnego ciała, trudności związane ze stratą, niska samoocena i poczucie własnej wartości, psychoedukacja, doświadczanie objawów psychosomatycznych, wspieranie rozwoju.

 

Łukasz Dubielski Psycholog

COPYRIGHT © 2021  Polityka Prywatności