02 września 2020

Małgorzata Węgrzyn Psycholog, Terapeuta, Coach, Mediator, Trener

Wykształcenie w zakresie psychologii, resocjalizacji, coachingu, profilaktyki zdobywała, min: na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie i Poznaniu, Uniwersytecie Warszawskim, Studium Profilaktyki Uzależnień, Studium Analizy Transakcyjnej, Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii oraz podczas licznych warsztatów, szkoleń

i konferencji.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywała i nadal tak jest w wielu miejscach: w ośrodkach dla osób i współuzależnionych (społeczność terapeutyczna), w placówkach oświatowych, w szkołach wyższych i policealnych (wykładowca), w pracy z osobami doświadczającymi przemocy, zagubionymi, wykluczonymi, w placówkach pomocowych i interwencyjnych, organizacjach pozarządowych czy w projektach społecznych. Bliskie zawodowo obszary to, min.: kryzysy życiowe, straty, traumy, depresja, lęki niepewność, relacje międzyludzkie i niskie poczucie własnej wartości.

 

Motto, którym się kieruje to „nigdy nie jest za późno na zmiany. Docenia odwagę osób, którzy mimo przeszkód, trudności i obaw chcą zmian w swoim życiu.

 

W gabinecie Małgorzata zajmuje się pracą z osobami dorosłymi oraz z nastolatkami. Główne obszary pracy terapeutycznej i psychologicznej to: trudności w relacjach międzyludzkich, kryzysy w związkach, emocjonalne, zawodowe, życiowe, zwiększenie świadomości siebie, swoich zasobów, potencjału, możliwości stres, napięcie, ból i cierpienie, poczucie pustki i osamotnienia, zaburzenia: emocjonalne, lękowe, nastroju, zachowania, okresu dojrzewania, przemoc domowa, wsparcie emocjonalne, większa sprawczość w podejmowaniu decyzji, niskie poczucie własnej wartości, strata, żałoba, trauma, straty prokreacyjne: aborcja, poronienia.

 

Łukasz Dubielski Psycholog

COPYRIGHT © 2021  Polityka Prywatności