18 sierpnia 2021

Lek. med. Maria Agata Jeska, Psychiatra, Pediatra

Zawodowo od początku jest związana z dziećmi i młodzieżą. Od 26 lat uparcie realizuje  profilaktykę w medycynie- pediatrii i psychiatrii. Zajmuje się profilaktyką uzależnień, oraz wczesną diagnozę osób zagrożonych uzależnienieniem , diagnozą i leczenie zaburzeń rozwojowych u dzieci, konsekwencji u dorosłych.

 

Pasją Marii jest Środowiskowy model opieki psychiatrycznej, diagnoza zespołowa, wsparcie psychospołeczne dla osób i rodzin dotkniętych podwójną diagnozą.

 

Stąd, po 15 latach ordynatury w Stacjonarnym Ośrodku Leczenia Uzależnień (OLAZA), w Szpitalu miejskim im. Franciszka Raszei w Poznaniu, po wielu latach pracy w Klinice Psychiatrii dorosłych i dzieci UMP w Poznaniu Maria zdecydowała się przejść do leczenia środowiskowego w psychiatrii, diagnozowania i leczenia nowych uzależnień, a przede wszystkim aktywnego poszukiwania dzieci i młodzieży z grup ryzyka – zagrożonych wykluczeniem społecznym i stygmatyzacją.

 

Przez wiele lat pracowała z dziećmi alkoholików, ich partnerami i samymi osobami uzależnionymi.

 

W pracy Maria koncentruje się na potrzebach pacjenta i budowaniu relacji w zaufaniu do lekarza, autonomii oraz dzieleniem się odpowiedzialnością za podejmowane decyzje terapeutyczne (psychoedukacja). Planuje leczenie i weryfikuje je wspólnie z pacjentem. 

 

"Bardzo cenię sobie zaangażowanie rodziny i otoczenia w leczenie pacjenta, i dlategotakże pracuję w doświadczonym zespole specjalistów, gdzie każde z nas ma inną perspektywę do pacjenta i jego problemach. 

 

Nie warto marnować kryzysów , zawsze są szansą na rozwój i zmianę.

 

Po własnym doświadczeniu Covid 19, jego powikłań, oraz biorąc udział w aktywnym zwalczaniu pandemii i jej skutków na terenie naszego miasta od marca 2020, chętnie podzielę się doświadczeniami i opracowanymi schematami leczenia u pacjentów z neuropsychiatrycznymi skutkami Covid 19, traumy pokowidowej lub dramatu utraty osób bliskich w okolicznościach pandemii." Lek med. Maria Jeska

 

Łukasz Dubielski Psycholog

COPYRIGHT © 2021  Polityka Prywatności