28 sierpnia 2020

Joanna Staniszewska  dr psychologii, psychoterapeuta, mediator rodzinny

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalizacja psychologia kliniczna, psychologia zdrowia)

Posiada doświadczenie w zakresie: psychoedukacji, diagnozy psychologicznej, konsultacji oraz poradnictwa psychologicznego, terapii, interwencji kryzysowej, mediacji (Dom Dziecka w Lipnicy, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu), pracy dydaktycznej (Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie, Politechnika Poznańska) oraz biegłego sądowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Od 15 lat poddaje swoją pracę superwizji. 

Uczestniczyła w szkoleniach dotyczących m.in. 

- pracy z osobami po traumie (A. Groth, M. Porwan-Śramkowski)

- doświadczania straty (M. Rosiewicz)

- teorii i praktyki podejścia systemowego w terapii uzależnień i rozumieniu rodziny alkoholowej (Instytut 3 Systemów)

- pracy z osobą uzależnioną od alkoholu, narkotyków i leków (R.Pomianowski)

- interwencji wobec osoby uzależnionej –motywowania do leczenia (MOPR)

- mediacji rodzinnych (Ośrodek Mediacji i Dialogu „Patrimonium” Warszawa)

- pracy z klientem w kryzysie (W. Szlagura, M. Madejski)

- terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach)

- problematyki uzależnień od substancji psychoaktywnych (Centrum Profilaktyki Uzależnień NZOZ w Poznaniu)

- diagnozy i interwencji w przypadkach przemocy seksualnej wobec dzieci (Terenowy Komitet Ochrony Praw Dzieci w Poznaniu)

- pracy ze sprawcą przemocy w rodzinie (Fundacja przeciw wykluczeniu społecznemu „Będziesz” w Poznaniu (PARPA))

- przemocy wobec kobiet w rodzinach alkoholowych (Wojewódzki Ośrodek Terapii Uz. od Alkoholu i Współuzależnienia)

- indywidualnej i grupowej terapii par z długotrwałymi problemami (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej)

W gabinecie Joanna zajmuje się pracą z dorosłymi oraz nastolatkami. Główne obszary pracy terapeutycznej i psychologicznej to: budowanie poczucia własnej wartości, budowanie satysfakcjonujących relacji z innymi, rozwijanie umiejętności wychowawczych, radzenie sobie w sytuacji kryzysowej, problem uzależnienia i współuzależnienia, 

zaburzenia lękowe,zaburzenia nastroju, zaburzenia zachowania, zaburzenia osobowości, przemoc.

 

Łukasz Dubielski Psycholog

COPYRIGHT © 2021  Polityka Prywatności