27 czerwca 2021

Dorota Chudzik psycholog, pedagog, socjoterapeuta, psychoterapeuta psychodynamiczny w trakcie szkolenia.

Studia magisterskie z psychologii ukończyła na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Poznaniu. Wykształcenie wyższe uzyskała również na kierunku socjoterapii i promocji zdrowia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestniczyła w wielu szkoleniach specjalizacyjnych oraz kursach przygotowujących do zawodu psychologa m.in: Poznańska Szkoła Terapii Dzieci i Młodzieży, Praktyka Psychologiczna w nurcie Gestalt, odbyła warsztaty wprowadzające w nurt psychodynamiczny, systemowy i behawioralno-poznawczy. Aktualnie w trakcie Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Poznaniu.

 

W pracy z pacjentem najważniejsze jest dla niej podejście skoncentrowane na indywidualnych potrzebach każdego kto zgłasza się do gabinetu psychologa. W indywidualnej pracy z pacjentami korzysta z podstawowych technik psychologicznych wywodzących się z nurtu systemowego, psychodynamicznego oraz gestalt.

 

W  pracy z pacjentami kieruję się zasadami Kodeksu Etycznego-Zawodowego Psychologa.

 

W gabinecie Dorota zajmuje się pracą z osobami dorosłymi i nastolatkami. Główne obszary pracy terapeutycznej

i psychologicznej to: stres oraz kryzys motywacyjny, problemy seksuologiczne – diagnoza i terapia, problemy psychosomatyczne, orientacja seksualna i tożsamość płciowa, wsparcie w chorobie i procesie leczenia, wsparcie i pomoc psychologiczna dla LGBT+, wsparcie i pomoc psychologiczna w procesie diagnozy i leczenia niepłodności, trudne doświadczenia/ traumy, żałoba, rozwój osobisty, poszerzanie własnej samoświadomości, psychoedukacja oraz edukacja seksualna, kryzysy w związku i relacji, problemy emocjonalne, depresja, niska samoocena, samookaleczenia

 

Łukasz Dubielski Psycholog

COPYRIGHT © 2021  Polityka Prywatności