01 marca 2019

Agnieszka Pulkowska, psycholog, psychoterapeuta

Ukończyła  studia na kierunku psychologia oraz specjalizację psychologia kliniczna na UAM w Poznaniu. Jest w trakcie przygotowania do egzaminu Państwowego, aby uzyskać tytuł psychologa klinicznego. Kurs psychoterapii integracyjnej odbyła przy Wielkopolskim Instytucie Psychoterapii. Kurs łączy metody terapii strategicznej oraz nurtu systemowego.  Jest także certyfikowanym terapeutą EMDR - rekomendowanej terapii zespołu stresu pourazowego. Odbyła także kurs I stopień Integracji Sensorycznej. Pierwsze praktyki zdobywała w Zakładzie Terapii Rodzin w Krakowie.

 

Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz rodzinną. W procesie terapii dostosowuje sposób i metody pracy indywidualnie do każdej osoby tak, aby uwzględniać jej niepowtarzalność i oczekiwania. Pracuje nad trudnościami i kłopotami, ale także nad wzmacnianiem i wydobywaniem zasobów. Reprezentuje podejście holistyczne do zdrowia człowieka, łącząc techniki pracy z umysłem i ciałem. Pracuje z dorosłymi, ale także z dziećmi i młodzieżą. Z młodymi osobami specjalizuje się w terapii w ujęciu systemowym z cała rodziną, szukając w rodzicach sojuszników w tworzeniu dobrej przestrzeni dla dzieci.

 

Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W pracy kieruje się Kodeksem Etycznym i Zawodowym Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 

 

Łukasz Dubielski Psycholog

COPYRIGHT © 2021  Polityka Prywatności