26 sierpnia 2020

Agnieszka Banaszak, Psychoedukator, Pedagog, 
Terapeuta, Doradca Zawodowy

Absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kierunków doradztwo zawodowe i personalne, socjoterapia i promocja zdrowia oraz poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna (mgr). Aktualnie kontynuuje studia podyplomowe z diagnozy i terapii pedagogicznej. Otrzymała tytuł terapeuty ręki II st. Ukończyła certyfikowany kurs I i II stopnia TSR - Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

 

Od blisko dekady podąża krokami dzieci i młodzieży, towarzysząc im na ich indywidualnych ścieżkach, z uważnością
i empatią słucha i odpowiada na komunikowane potrzeby, tworzy przestrzeń ku rozwojowi potencjału młodego człowieka. Zaprasza rodziców do odnajdywania wspólnych dróg z dzieckiem, wspiera i inspiruje.

Obecnie pracuje na stanowisku pedagoga i doradcy zawodowego w szkole podstawowej i liceum. Od lat zasila gwardię animatorów, streetworkerów i edukatorów społecznych, biorąc udział w inicjatychach NGO. Doświadczenie zawodowe zdobywała ponadto w placówkach wsparcia dziennego, socjoterapeutycznych, świetlicach środowiskowych i wiejskich, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, podczas projektów wolontaryjnych również tych autorskich realizowanych przy stowarzyszeniach i fundacjach polskich i zagranicznych. 

 

Doświadczenie doradcze Agnieszka zdobywała pracując z młodzieżą w podstawówkach, gimnazjach, liceach ogólnokształcących w Poznaniu oraz w zasadniczej szkole zawodowej, obecnie szkole branżowej I st., a także ze studentami realizując wiele projektów (m.in. “Mentorusznik”, “Enhancing the 21st Century Skills of Students”, “MAŁE WIELKIE ZMIANY - projekt skok w dorosłość”).

 

W gabinecie Agnieszka zajmuje się doradztwem zawodowo-edukacyjnym dla młodzieży oraz terapią pedagogiczną
i konsultacjami pedagogicznymi dla dzieci i młodzieży oraz dla rodziców i opiekunów. Obszary jej pracy to m.in. motywacja szkolna, organizacja pracy i nauki, nieśmiałość, trening koncentracji uwagi, efektywnego uczenia się, rozwijania umiejętności szkolnych (czytanie i/lub pisanie), usprawniania poprawnej ortografii…? /pracę z zaburzeniami rozwojowymi, pod starą nazwą znanymi jako specyficzne trudności w uczeniu się’/

Dodatkowo w gabiene Agnieszka realizuje diagnozę zasobów, predyspozycji i preferencji osobistych, proces decyzyjny i projektowanie planu karierowego.

 

Wychodzi z założenia, że człowiek uczy się całe życie, przez co jego odkrywanie staje się pasjonujące. Zaraża uśmiechem i optymizmem, w szkole chętnie wychodzi poza schematy zapraszając do kreowania własnych dróg.

Artystyczna dusza, ciekawa świata i drugiego człowieka.

 

Łukasz Dubielski Psycholog

COPYRIGHT © 2021  Polityka Prywatności