28 sierpnia 2020

Agata Buchnajzer psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, pedagog, doradca  zawodowy.

Ukończona psychologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, czteroletni Kurs podstawowy i zaawansowany Psychoterapii Systemowej indywidualnej, par, rodzinnej i grupowej (WTTS ) pedagog (Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza), doradca zawodowy (Studia Podyplomowe: Doradztwo zawodowe i edukacyjne). Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując 15 lat w placówkach oświatowych przede wszystkim jako

psycholog. W tym czasie systematycznie uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach podnosząc swoje kwalifikacje i umiejętności terapeutyczne: Trening Zastępowania Agresji, obecnie „Coaching dla rodziców”, „Terapia systemowa dzieci i młodzieży” WTTS (którego jest członkiem nadzwyczajnym) „Od zawsze” pracuje z dziećmi, towarzyszy im w dojrzewaniu, podejmowaniu ważnych życiowych

decyzji, dochodzeniu do dorosłości. Wspiera rodziców w lepszym rozumieniu swojego dziecka (ale też i siebie), odpowiadaniu na jego potrzeby, akceptowaniu zmian. Prywatnie szczęśliwa mam piątki dzieci.

 

W swojej pracy opiera się na myśleniu systemowym, ale korzysta również z osiągnięć innych nurtów (CBT, ACT, TSR). Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. W gabinecie pracuje z dziećmi od lat 2, młodzieżą, dorosłymi, rodzinami. Pomoc, którą proponuje obejmuje: konsultacje psychologiczne, poradnictwo wychowawcze, psychoterapię, doradztwo. 

 

 

Główne obszary pracy terapeutycznej i psychologicznej to: wsparcie dzieci i młodzieży, wsparcie rodziców i opiekunów, psychoedukacja, wychowanie, zaburzenia lękowe, zaburzenia emocjonalne, stres.

 

Łukasz Dubielski Psycholog

COPYRIGHT © 2021  Polityka Prywatności