COPYRIGHT © 2020  

Rejestracja telefoniczna: 662-382-554

Resjestracja on line: kontakt@centrum-umyslu.pl

Centrum Umysłu, Łukasz Dubielski Psycholog Poznań

Łukasz Dubielski Psycholog

Szkolenia i warsztaty

przeznaczone dla kadry pedagogicznej,

wychowawców, opiekunów i specjalistów. 

Szkolenia realizowane w poznaniu

i innych miastach.

 

 

 • Profilaktyka i interwencja kryzysowa w zakresie uzależnień młodzieży
 • Dopalacze i narkotyki - profilaktyka
  i interwencja
 • Zachowania ryzykowne u nastolatków
 • Seksualność adolescentów
 • Indywidualizacja nauczania-"uczeń trudny"
 • Szkolenia na zamówienie
 • Szkolenia dla szkół

 

 

 

 • Profilaktyka uzależnień
 • Dopalacze i narkotyki 
 • Edukacja seksualna
 • Doradztwo zawodowe
 • Przemoc i agresja
Łukasz Dubielski Psycholog
Łukasz Dubielski Psycholog

Profilaktyka

warsztaty profilaktyczne dla

dzieci i młodzieży

 • Diagnoza i ocena funkcji poznawczych

 • Zaburzenia lękowe

 • Stres oraz kryzys motywacyjny

 • Problemy seksuologiczne – diagnoza i terapia

 • Problemy psychosomatyczne

 • Orientacja seksualna i tożsamość płciowa

 • Wsparcie i pomoc psychologiczna dla LGBT+

 • Wsparcie i pomoc psychologiczna w procesie diagnozy i leczenia niepłodności

 • Trudne doświadczenia/ traumy

 • Samouszkodzenia

 • Przepracowanie procesu żałoby

 • Wsparcie w chorobie i procesie leczenia

 • Depresja

 • Niska samoocena

 • Samookaleczenia

Łukasz Dubielski Psycholog
Łukasz Dubielski Psycholog

Oferta, Psycholog Poznań

Łukasz Dubielski Psycholog

Cennik

Wizyta indywidualna - 120 zł

Wizyta rodzic/opiekun + dziecko - 120 zł

 

Para - 150 zł

Wizyta rodzinna - 150 zł

 

W Centrum możliwe jest dokonanie płatności w gotówce oraz za pomoca karty płatniczej.

 

Szkolenia i warsztaty wyceniane są indywidualnie w zależności od potrzeb klienta. W celu poznania szczegółów oferty proszę o kontakt na adres email: kontakt@centrum-umyslu.pl

 

Łukasz Dubielski Psycholog, Pedagog Specjalny

Szkolenia i warsztaty

Łukasz Dubielski Psycholog

Dorota Chudzik Psycholog, Pedagog, Socjoterapeuta

 • Uzależnienie od alkoholu, 

 • Uzależnienie od narkotyków, 

 • Uzależnienie od nikotyny, 

 • Hazard,

 • Uzależnienia nastolatków, 

 • Testy narkotykowe, 

 • Problemy emocjonalne

 • Rozwój osobisty, poszerzanie własnej samoświadomości

 • Psychoedukacja oraz edukacja seksualna

 • Kryzysy w związku i relacji 

 • Rozwój seksualny, 

 • Zaburzenia erekcji, 

 • Zaburzenia seksualne, 

 • Tożsamość płciowa, 

 • Wsparcie osób LGBT+

 • Orientacja seksualna, 

 • Stres,

 • Przemoc,

 • Samoocena,

 • Samorozwój, 

 • Psychoedukacja,

Kontakt

Szkolenia dla kadry pedagogicznej i młodzieży

Łukasz Dubielski Psycholog, Pedagog Specjalny

Wykształcenie zdobywałem na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS, Uniwersytecie Adama Mickiewicza oraz Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Posiadam również certyfikat I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Dodatkowo zrealizowałem fakultet przygotowujący do pracy seksuologicznej.

 

Od sześciu lat pracuję z dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na status materialny, uzależnienia i przemoc. Swoją pracę zaczynałem jako streetworker, wychowawca w placówce wsparcia dziennego, wychowawca w placówce opiekuńczo-wychowawczej, pedagog, terapeuta i edukator. Od kilku lat realizuje programy wczesnej interwencji dla osób eksperymentujących z narkotykami. Odbyłem również staż w Wojewódzkim Ośrodku Krótkoterminowej Terapii Uzależnień. Prowadzę zajęcia i szkolenia profilaktyczne dla dzieci, młodzieży, rodziców i specjalistów z zakresu profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych
i edukacji seksualnej.

 

W ostatnich latach byłem współtwórcą i realizatorem kampanii społecznej "Dopalacze To Nie Bajka", realizowanej przez Stowarzyszenie Pedagogów Społecznych, w którym sprawuję funkcję wiceprezesa. Aktualnie pracuję również jako psycholog w jednej z Poznańskich szkół. 

 

Wykształcenie zdobywałem na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS, Uniwersytecie Adama Mickiewicza oraz Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Posiadam również certyfikat I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Dodatkowo zrealizowałem fakultet przygotowujący do pracy seksuologicznej.

Łukasz Dubielski Psycholog

Od sześciu lat pracuję z dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na status materialny, uzależnienia i przemoc. Swoją pracę zaczynałem jako streetworker, wychowawca w placówce wsparcia dziennego, wychowawca w placówce opiekuńczo-wychowawczej, pedagog, terapeuta i edukator. Od kilku lat realizuje programy wczesnej interwencji dla osób eksperymentujących z narkotykami. Odbyłem również staż w Wojewódzkim Ośrodku Krótkoterminowej Terapii Uzależnień. Prowadzę zajęcia i szkolenia profilaktyczne dla dzieci, młodzieży, rodziców i specjalistów z zakresu profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych
i edukacji seksualnej.

 

W ostatnich latach byłem współtwórcą i realizatorem kampanii społecznej "Dopalacze To Nie Bajka", realizowanej przez Stowarzyszenie Pedagogów Społecznych Riposta, w którym sprawowałem również funkcję wiceprezesa. Aktualnie pracuję jako psycholog w jednej z Poznańskich szkół oraz jestem Prezesem Zarządu Fundacji Forever Young. 

 

W ramach pracy edukacyjnej tworzę oraz prowadzę szkolenia i warsztaty o tematyce uzależnień, substancji psychoaktywnych, przemocy 
i seksualniości człowieka. Działania edukacyjne kieruję do kadry pedagogicznej, specjalistów, rodziców, dzieci i młodzieży. 

 

Kwestie, którymi zajmuję się w gabinecie: 

 

Dorota Chudzik - ZnanyLekarz.pl

W indywidualnej pracy z pacjentami korzystam z podstawowych technik psychologicznych wywodzących się z nurtu systemowego, psychodynamicznego oraz gestalt. Studia magisterskie z psychologii ukończyłam na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Poznaniu. Wykształcenie wyższe uzyskałam również na kierunku socjoterapii i promocji zdrowia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestniczyłam w wielu szkoleniach specjalizacyjnych oraz kursach przygotowujących do zawodu psychologa m.in: Poznańska Szkoła Terapii Dzieci i Młodzieży, Praktyka Psychologiczna w nurcie Gestalt, odbyłam warsztaty wprowadzające w nurt psychodynamiczny, systemowy i behawioralno -poznawczy.

 

Doświadczenie zawodowe zdobyłam między innymi w Fundacji WspieraniaTwórczości, Kultury i Sztuki Ars, tworząc i prowadząc Kreatywną ŚwietlicęSocjoterapeutyczną oraz w Centrum Medyczny HCP Szpital im. Jana Pawła II, na Oddziale Psychiatrycznym - odbywając praktyki.Prywatnie jestem miłośniczką musicali, seriali i dobrego kina, fanką dobrej literatury oraz jogi. 

 

W pracy z pacjentami kieruję się zasadami Kodeksu Etycznego-Zawodowego Psychologa.

 

Kwestie, którymi zajmuję się w gabinecie: 

W pracy z pacjentem najważniejsze jest dla mnie podejście skoncentrowane na indywidualnych potrzebach każdego kto zgłasza się do gabinetu psychologa, a osiągam to poprzez autentyczność i zainteresowanie historią omawianą podczas konsultacji.

 • Trudności wychowawcze, 

 • Kryzys rozwojowy, 

 • Wsparcie wychowawcze rodziców, 

 • Trudności edukacyjne, 

 • Zaburzenia zachowania,

 

Kontakt bezpośredni: 697 141 992

 • Doświadczanie objawów psychosomatycznych

 • Wspieranie rozwoju

 • Niska samoocena i poczucie własnej wartości

 • Trudności emocjonalne

 • Trudności z koncentracją i uczeniem się 

 • Trudności adaptacyjne (zmiana sytuacji życiowej)

 • zachowania autoagresywne

 • trudności wychowawcze

 • trudności komunikacyjne

 

 • Trudności w relacjach

 • trudności związane z jedzeniem i obrazem własnego ciała

 • Trudności związane ze stratą

 • Psychoedukacja

Marta Klancko-Woźnica, Psycholog, Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

Pracuję głównie z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzinami, a także młodymi dorosłymi. 
Jestem członkiem Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, swoją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji. 
Wykształcenie zdobywałam na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu, gdzie ukończyłam jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia oraz studia podyplomowe na kierunku przygotowanie pedagogiczne. Ukończyłam Kurs Podstawowy psychoterapii systemowej. Aktualnie jestem uczestnikiem Kursu Zaawansowanego psychoterapii systemowej oraz szkolenia Systemowy coaching dla rodziców - narzędzia w pracy z rodzicami, a także kursu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu. 
 
Od 7 lat pracuję z dziećmi i młodzieżą. Swoją pracę rozpoczynałam w Projekcie Strefa Młodzieży, którego główną ideą jest popularyzowanie wiedzy psychologicznej wśród uczniów szkół średnich. Pracuję w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jako psycholog i diagnosta, prowadzę zajęcia ćwiczeniowe i warsztatowe dla studentów na Uniwersytecie SWPS, jestem psychologiem w szkole podstawowej i zespole placówek zajmujących się opieką nad małymi dziećmi. 
 
Kwestie, którymi zajmuję się w gabinecie: